Met zorg gekozen

Het ZorgKeuzeLab ondersteunt artsen, verpleegkundigen en patiënten bij het kiezen van de best passende behandeling.
Daartoe ontwikkelen en implementeren wij een interactief keuzehulpplatform samen met medisch specialisten en patiënten. Zoals onder andere voor borstkanker, prostaatkanker en de ziekte van Parkinson. Kijk voor een overzicht bij samenwerken.

Voordelen

Beter geïnformeerde patiënt

De meeste patienten (70%) willen actief betrokken worden bij het nemen van belangrijke medische beslissingen. Een keuzehulp bevordert patiëntparticipatie in de besluitvorming. Het geeft de patiënt realistische verwachtingen over de uitkomst van de behandeling.
(zie: Staveren, 2011)

Aantoonbaar hogere patiënttevredenheid

De overgrote meerderheid van patiënten (80%) wil meer informatie van hun arts. Met een keuzehulp krijgen zij van alle opties objectieve en vergelijkbare informatie. Wij kunnen de impact op de tevredenheid inzichtelijk maken.
(zie: Staveren, 2011 en Cochrane-review)

Betere arts-patiënt relatie

Met behulp van de keuzehulp kan de patiënt zijn voorkeuren en afwegingen op een rij te zetten. Tijdens het consult krijgt de arts beter inzicht in de gedachten van de patiënt en kan effectief gezamenlijk een keuze gemaakt worden.

Samen kiezen bij dikkedarmkanker

De Maag Lever Darm Stichting en Zorgkeuzelab lanceren de Keuzehulp dikkedarmkanker. Een tool, ontwikkelt met patiënten en medisch oncologen, die helpt bij het maken van de behandelkeuze.

Lees meerMedisch partners

Elke keuzehulp ontwikkelen we in nauwe samenwerking met medisch partner(s). Deze zijn voor de lange termijn betrokken bij het up-to-date houden en doorontwikkelen van de keuzehulp. De medische inhoud is landelijk gedragen, gebaseerd op de richtlijn en actuele wetenschappelijke inzichten.

Interesse in samen ontwikkelen?
Neem contact op

Ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen maken gebruik van een of meerdere keuzehulpen. Het gebruik verbetert de kwaliteit van zorg door hogere betrokkenheid van patiënten bij de behandelkeuze, minder spijt op lange termijn en hogere patiënttevredenheid. Het onderstreept de patiëntgerichte uitstraling van het ziekenhuis.

Keuzehulpen inzetten in uw dagelijkse praktijk?
Neem contact op